Medprevent, dat werkt gezonder

Hogere Veiligheidskundige

Ook kunt u bij ons terecht voor het inschakelen van een Hoger Veiligheidskundige (HVK-er). De HVK-er adviseert bedrijven over een goede uitvoering van het Arbobeleid conform wet- en regelgeving. Ook is hij medebeoordelaar of uitvoerder van de, in artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet, verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. Verder kan hij gesprekspartner zijn voor andere deskundigen en externe toezichthouders. De HVK-er beschikt over de competenties managementvaardigheden en adviesvaardigheden.

Onze HVK-er kan het volgende voor u betekenen:

 • Adviseren en ondersteuning bieden bij een goede uitvoering van het arbobeleid.
 • Organiseren van en deskundige ondersteuning verlenen bij de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie.
 • Beleid opstellen en implementeren ten aanzien van arbeidsveiligheid.
 • Voorlichting geven over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting.
 • Arboprocedures ontwikkelen, optimaliseren en implementeren.
 • Uitvoeren van metingen, inspecties en controles (o.a. geluid).
 • Organiseren en/of uitvoeren van werkplekonderzoeken.
 • Uitvoeren van ongevallenonderzoek en advisering in deze.
 • Opzetten van arbozorgsystemen.
 • Opzetten BHV-organisatie en beleid.
 • Uitvoeren van RI&E’s aangaande brandveiligheid, elektrische veiligheid, mechanische veiligheid, machineveiligheid en arbeidsmiddelen (en eventueel specialistisch, bijv. veiligheid in laboratoria).
 • Het doen van aanbevelingen aan management, leidinggevenden en OR betreffende de opzet, update en/of implementatie van een beleid voor de arbeidsomstandigheden.
 • Het geven en/of meewerken aan het uitwerken van het Plan van aanpak zoals dat in de RI&E is opgenomen.
 • Het adviseren over te nemen arbeidsbeschermende maatregelen en het geven van ondersteuning bij de implementatie daarvan.
 • Het signaleren van en informeren over veranderingen in wet, regelgeving en normen.
 • Deelname aan VGW(M)-commissies.
 • Opstellen van arbeidsveiligheidsrapporten

Haal winst uit veiligheid! Wilt u gebruik maken van een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er)? Neem dan contact met ons op via 0513-466217 of via info@medprevent.nl.

“Apenheul zet zich in voor apen en hun leefgebieden over de hele wereld. Binnen de poorten van Apenheul is Medprevent al jaren onze innovatieve partner in het zorgen voor een veilige plek voor dieren, bezoekers en medewerkers. Ze doen wat ze beloven!”

Apenheul