Medprevent, dat werkt gezonder

Hogere Veiligheidskundige

Ook kunt u bij ons terecht voor het inschakelen van een Hoger Veiligheidskundige (HVK-er). De HVK-er adviseert bedrijven over een goede uitvoering van het Arbobeleid conform wet- en regelgeving. Ook is hij medebeoordelaar of uitvoerder van de, in artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet, verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. Verder kan hij gesprekspartner zijn voor andere deskundigen en externe toezichthouders. De HVK-er beschikt over de competenties managementvaardigheden en adviesvaardigheden.

Onze HVK-er kan het volgende voor u betekenen:

 • Adviseren en ondersteuning bieden bij een goede uitvoering van het arbobeleid.
 • Organiseren van en deskundige ondersteuning verlenen bij de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie.
 • Beleid opstellen en implementeren ten aanzien van arbeidsveiligheid.
 • Voorlichting geven over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting.
 • Arboprocedures ontwikkelen, optimaliseren en implementeren.
 • Uitvoeren van metingen, inspecties en controles (o.a. geluid).
 • Organiseren en/of uitvoeren van werkplekonderzoeken.
 • Uitvoeren van ongevallenonderzoek en advisering in deze.
 • Opzetten van arbozorgsystemen.
 • Opzetten BHV-organisatie en beleid.
 • Uitvoeren van RI&E’s aangaande brandveiligheid, elektrische veiligheid, mechanische veiligheid, machineveiligheid en arbeidsmiddelen (en eventueel specialistisch, bijv. veiligheid in laboratoria).
 • Het doen van aanbevelingen aan management, leidinggevenden en OR betreffende de opzet, update en/of implementatie van een beleid voor de arbeidsomstandigheden.
 • Het geven en/of meewerken aan het uitwerken van het Plan van aanpak zoals dat in de RI&E is opgenomen.
 • Het adviseren over te nemen arbeidsbeschermende maatregelen en het geven van ondersteuning bij de implementatie daarvan.
 • Het signaleren van en informeren over veranderingen in wet, regelgeving en normen.
 • Deelname aan VGW(M)-commissies.
 • Opstellen van arbeidsveiligheidsrapporten

Haal winst uit veiligheid! Wilt u gebruik maken van een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er)? Neem dan contact met ons op via 0513-466217 of via info@medprevent.nl.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Een flexibele en toegankelijke manier van werken; zo kennen wij Medprevent. Dankzij deze houding kunnen wij samen maatwerk bieden, altijd optimaal aangepast aan de wensen van de klant en de beschikbare locaties. De trainers hebben veel praktijkervaring en dat merk je tijdens de lessen. Minder zichtbaar, maar heel belangrijk bij een langdurige samenwerking, is het administratieve proces dat zich achter de schermen afspeelt. Ook dit is goed geregeld, waardoor we met elkaar de kwaliteit hoog kunnen houden. Medprevent is een samenwerkingspartner waarop we kunnen bouwen!”

Zadkine Veiligheidsacademie