Medprevent, dat werkt gezonder

Arbeidshygiënist

“Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich richt op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beïnvloeden. Deze wetenschap is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.”

Arbeidshygiënisten onderzoeken werksituaties en adviseren over te nemen maatregelen, met betrekking tot:

  • Blootstelling, via ademhaling of via huidcontact, aan schadelijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (microben: bacteriën, schimmels, gist, virussen);
  • Blootstelling aan schadelijke geluidniveaus;
  • Klimaatproblematiek: voldoet het binnenklimaat in werkruimtes aan de richtlijnen voor behaaglijkheid;
  • Kantooromgeving: voldoen de verlichting, de geluidniveaus, de regelmogelijkheden voor het binnenklimaat, de inrichting en stoffering van de werkruimtes enz. aan de voorwaarden die gesteld kunnen worden in verband met de uit te voeren werkzaamheden;
  • Werken bij hoge temperaturen (industriële ovens) of bij lage temperaturen (in koelcellen, of bij lage buitentemperaturen);
  • Blootstelling aan elektro-magnetische velden (hoogspanningslijnen, UMTS);
  • Blootstelling aan lichaamstrillingen (chauffeurs, kraandrijvers) of hand-armtrillingen (elektrisch handgereedschap).

Wilt u gebruik maken van een arbeidshygiënist? Neem dan contact met ons op via 0513-466217 of via info@medprevent.nl.

“Wij ervaren Medprevent als een professionele en deskundige partner op het gebied van verzuim- en arbodienstverlening. Het contact verloopt persoonlijk en laagdrempelig.”

Veiligheidsregio Fryslân