Medprevent, dat werkt gezonder

AD-Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht?

In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende drie vragen beantwoord:

  • Wat kan de werknemer aan?
  • Wat zijn de reële verwachtingen?
  • Aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan?

Als duidelijk is wat de medewerker aankan en wat verwacht mag worden, worden oplossingen geformuleerd. De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventueel integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in de volgende situaties zinvol zijn:

  • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
  • Wanneer niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen
  • Wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of – tijdens het ziekteverlof
  • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
  • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Vanzelfsprekend wordt er bij de arbeidsdeskundige beoordeling rekening gehouden met de wetten, regels en richtlijnen t.a.v. de Wet Verbetering Poortwachter en de relevante sociale wetgeving.

Wilt u meer weten over een Arbeidsdeskundig Onderzoek, neemt u dan gerust contact met ons op via 0513-466217 of via arbo@medprevent.nl.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

“Wij zijn al jaren erg te spreken over de samenwerking met Medprevent. De trainingen worden door het gehele land erg enthousiast ontvangen door onze collega’s.”

Fletcher hotels