Medprevent, dat werkt gezonder

Aansluitpakketten

Wij vinden dat een goed integraal arbo- en verzuimbeleid de gezondheidsrisico’s in organisaties beperkt, het ziekteverzuim vermindert en de re-integratie na ziekte bevordert. Wij staan voor een integrale aanpak door een ‘’3 sporen beleid’’ als het gaat om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: (1)  preventie:  wegnemen / bestrijden van arbeidsrisico’s en energienemers in werk en organisatie, (2) individugericht verzuimmanagement: optimaal verhogen van de verzuimdrempel en (3) re-integratie: doelgerichte sociaal medische begeleiding en zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheden van medewerkers.

Medprevent beoordeelt vanuit het gedragsmodel. We gaan er van uit dat er altijd een keuzeproces aan een ziekmelding en hervattingsmelding ten grondslag ligt. Dit keuzeproces is beïnvloedbaar door vele actoren: de medewerker zelf, diens privé-omgeving, de werkomgeving en collega’s, de bedrijfsarts, de leidinggevende, de organisatiecultuur, etc. Ons advies is met name gericht is op de communicatie tussen leidinggevende en medewerker. In het gedragsmodel zijn het vooral de medewerker en diens leidinggevende die bepalen hoe met het verzuim wordt omgegaan. Zij hebben de centrale rol in het ‘keuzeproces’ en de wijze waarop zij dit oplossingsgericht bespreken en mogelijkheden weten te benutten, is bepalend voor succes.

Om dit resultaat te bereiken zetten wij concreet vanaf de start van de dienstverlening de verzuimcoach van Medprevent in om leidinggevenden te steunen en te faciliteren in hun rol als casemanager en om te monitoren of een ieder zijn/haar rol “pakt”. De verzuimcoach helpt bij een snelle terugkeer naar werk, is overlegpartner voor leidinggevenden, heeft actuele kennis van sociale wet- en regelgeving en een externe frisse blik op het uw verzuimbeleid en kan ondersteuning bieden bij complexe dossiers.

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol bij het begeleiden en reduceren van het lang-verzuim. Uiterlijk in week 6 komt de bedrijfsarts in beeld als adviseur van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie. Op basis van de vraagstelling van de leidinggevende houdt de bedrijfsarts het spreekuur en geeft in de spreekuurrapportage antwoord op de vraagstelling. De bedrijfsarts past het gedragsmodel en motivationele gespreksvoering toe in de verzuimbegeleiding.

Wij hebben 2 aansluitpakketten samengesteld om een richtlijn te geven wat er allemaal mogelijk is. Gezien de huidige marktontwikkelingen waarbij er veel behoefte is aan maatwerk, staan de pakketten echter niet vast. Wij gaan graag met u in gesprek over wat u van een arbodienst verwacht. Zo kunnen wij maatwerk bieden en voldoen aan de behoefte van u als klant! Wij denken graag met u mee om uw veiligheid- en gezondheidsbeleid te optimaliseren.

Als klant van Medprevent bent u aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0513-466217 of via arbo@medprevent.nl. Wij helpen u graag bij het voeren van een effectief verzuimbeleid!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium