Medprevent, dat werkt gezonder!

Aanpassingen dienstverlening Medprevent

Tijdens de toespraak d.d. 14 december 2020 is er vanuit de overheid een lockdown afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De lockdown betekent concreet een aantal verscherpte maatregelen, die invloed hebben op de dienstverlening van Medprevent. Wij hebben daarom besloten de dienstverlening op een aantal punten te wijzigen.

BHV & Veiligheid

Door de aangekondigde maatregelen van het kabinet hebben we helaas moeten besluiten om de BHV cursussen open inschrijving van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 te annuleren. Uiteraard hopen we vanaf 20 januari weer de BHV cursussen op onze locaties te kunnen verzorgen.

Incompany trainingen kunnen op dit moment doorgaan, wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden voor een bedrijf.

Voor meer informatie over actuele protocollen en getroffen voorzorgsmaatregelen verwijzen we u naar onze speciale pagina Corona BHV.

RI&E en advisering

De risico-inventarisatie & evaluatie en advisering activiteiten gaan gewoon door. Onze adviseurs voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Het bezoek zal zo kort mogelijk gehouden worden. Men is niet langer op de werkvloer aanwezig dan strikt noodzakelijk. Ook het contact met medewerkers is beperkt en zal in principe niet plaatsvinden. Hiervoor wordt een anonieme vragenlijst uitgezet. Er zal uitsluitend met enkele functionarissen gesproken worden ten aanzien van het beleidsgesprek. Bekijk hier de verdere maatregelen die we hebben getroffen.

De RI&E is een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering en het arbobeleid, juist in deze tijden. Tijdens de RI&E worden namelijk ook de door de organisatie getroffen beheersmaatregelen op het gebied van voorkomen besmetting COVID-19 meegenomen en beoordeeld. Medprevent adviseert met het oog op preventie dan ook de RI&E door te laten gaan.

Medische keuringen

Onze medische keuringen gaan gewoon door aangezien deze dienstverlening valt onder de medische contactberoepen. Onze artsen en assistentes voeren de werkzaamheden uit conform de meest actuele RIVM-richtlijnen en het door ons opgestelde Covid-19 beleid. Medprevent volgt de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) nauwgezet op. Deze instanties hebben aangegeven dat er veilig gewerkt kan worden als de maatregelen van het RIVM nageleefd worden. Dit betekent dat we klanten screenen op hun gezondheid, anderhalve meter afstand houden, klanten dringend adviseren mond-neusmaskers te dragen gedurende de gehele keuring of PMO, hygiënemaatregelen treffen en we ventileren waar mogelijk. Raadpleeg deze pagina voor de verdere maatregelen die we hebben getroffen ten aanzien van de medische keuringen.

Verzuim

Tijdens de toespraak is wederom benadrukt thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Daarnaast moet het streven zijn reisbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Medprevent acht het daarom raadzaam om de verzuimspreekuren waar mogelijk zoveel mogelijk telefonisch plaats te laten vinden. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium