Medprevent, dat werkt gezonder!

62 slachtoffers overleden bij arbeidsongevallen in 2021

Arbeidsinspectie: 62 personen overleden bij arbeidsongeval in 2021

Eergisteren publiceerde de Nederlandse Arbeidsinspectie de Monitor arbeidsongevallen 2021. Belangrijkste conclusie van deze publicatie: vorig jaar overleden 62 slachtoffers bij ongevallen op de werkvloer.

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt dat er iedere dag ongevallen gebeuren op de werkvloer, die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. De Arbeidsinspectie pleit er in de Monitor dan ook voor dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het arbobeleid van iedere organisatie [1].

Monitor arbeidsongevallen
De Nederlandse Arbeidsinspectie zet zich in om te leren van arbeidsongevallen en stelt daarom jaarlijks de Monitor arbeidsongevallen op. Het is een verdieping op de conclusies over arbeidsongevallen in hun jaarverslag.

Uit de rapportage van dit jaar blijkt dat de meeste slachtoffers man zijn (9 op de 10) en werkzaam zijn bij kleine organisaties. Opvallend hierbij is de groeiende groep van uitzendkrachten dat slachtoffer is bij de ongevallen die de Arbeidsinspectie onderzoekt. Sectoren met de meeste dodelijke slachtoffers (per 100.00 banen) zijn respectievelijk afvalbeheer, bouw, landbouw, bosbouw & visserij en transport & logistiek. Veelvoorkomende oorzaken zijn ongevallen waarbij slachtoffers ten val gekomen zijn of waarbij slachtoffers in contact waren met een arbeidsmiddel of object, zoals een machine [2].

Gemiste kans: helft arbeidsongevallen niet gemeld
Ondanks de inzet van de Arbeidsinspectie wordt naar schatting 50% van de arbeidsongevallen niet gemeld bij de Arbeidsinspectie, terwijl het melden van arbeidsongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood tot gevolg wettelijk verplicht is [3]. Hoewel de afname in het aantal ongevalsmeldingen ten opzichte van 2019 en 2020 te verklaren valt door de coronapandemie (veel werknemers moesten thuiswerken en/of economische activiteit nam af), concludeerde de Arbeidsinspectie dus na onderzoek dat iets meer dan de helft van de ongevallen niet wordt gemeld [3]. De afname in het aantal meldingen leidde overigens niet tot een afname in het aantal slachtoffers en dodelijke ongevallen [3].

Waarom is het belangrijk dat je ernstige en dodelijke ongevallen als werkgever wél meldt bij de Arbeidsinspectie? De Inspectie kan sneller patronen herkennen in ongevalsmeldingen als werkgevers ze vaker melden [4]. Dit zorgt voor inzicht in onveilige werksituaties en arbeidsrisico’s, en biedt werkgevers leerervaringen uit praktijkvoorbeelden. Dit moet de kans op herhaling verkleinen [4]. Door ongevallen te (blijven) melden, kunnen we er samen voor zorgen dat er minder slachtoffers vallen. Leren van een arbeidsongeval blijft hard nodig!

Laten we leren van fouten en ons inzetten voor een veilige werkvloer, zodat (ernstige) arbeidsongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Kunnen wij je als arbodienst helpen bij je arbobeleid en het creëren van een veilige werkvloer? Neem dan gerust contact met ons op, onze veiligheidskundigen staan graag voor je klaar!


Wil je de Monitor arbeidsongevallen 2021 inzien? Download de publicatie gemakkelijk via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2022/09/05/monitor-arbeidsongevallen-2021

Benieuwd hoe je melding maakt van een ernstig of dodelijk arbeidsongeval?
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden/arbeidsongeval


Bronnen:

[1] Nederlandse Arbeidsinspectie, 5 september 2022.
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2022/09/05/arbeidsongevallen-voorkomen-door-betere-arbeidsveiligheid

[2] Monitor arbeidsongevallen 2021. Nederlandse Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 5 september 2022.

[3] Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie. Nederlandse Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 mei 2022.

[4] Leren van een arbeidsongeval blijft hard nodig. Arbo, 22 augustus 2022.
https://www.arbo-online.nl/26030/leren-van-een-arbeidsongeval-blijft-hard-nodig

“Wij ervaren Medprevent als een professionele en deskundige partner op het gebied van verzuim- en arbodienstverlening. Het contact verloopt persoonlijk en laagdrempelig.”

Veiligheidsregio Fryslân