Ziekteverzuim weer verder gedaald Het laatste nieuws

Ziekteverzuim weer verder gedaald

06-10-2014: In Nederland is het ziekteverzuimpercentage in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw verder gedaald, tot 3,7 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage van 3,7 procent betekent dat er van alle 1000 werknemers 37 thuis zaten wegens ziekte. Drie jaar geleden lag het ziekteverzuimpercentage in dezelfde periode nog op 4,1 procent. Vanaf dat moment is het percentage ieder jaar langzaam gedaald.

Uiteraard zijn er per branche wel verschillen te ontdekken in het ziekteverzuim. Het hoogste ziekteverzuim werd genoteerd in het onderwijs, in de horeca was het verzuim het laagst. Dit heeft onder andere te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de branche. Het verzuim neemt toe met de leeftijd. Van alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd het laagst in de horeca. In het onderwijs ligt de gemiddelde leeftijd juist relatief hoog.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 werden er 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, zo meldde het CBS. Het gaat hierbij om uitkeringen in het kader cab de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ.

Ziekteverzuimcijfers CBS: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80072NED&LA=NL