Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996 Het laatste nieuws

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

31-03-2015: In 2014 is het ziekteverzuim van werknemers in Nederland gedaald tot 3,8%. Sinds 1996 is dit het laagste verzuimpercentage. Onder andere de economische situatie van de laatste jaren zou een mogelijke verklaring van het lage verzuimpercentage zijn. Daarnaast draagt ook de milde griepgolf aan het begin van 2014 hier aan bij.

In 2014 waren er dus gemiddeld 38 van de 1000 werknemers ziek, het laagste aantal sinds 1996. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Van 2002 tot 2004 daalde het ziekteverzuim licht waarna het tot 2011 vrijwel gelijk bleef, het schommelde rond 4,2%. De laatste drie jaren daalde het verzuimpercentage echter verder tot onder de 4%. Dit houdt mogelijk verband met de huidige economische situatie en het feit dat steeds meer mensen zich zorgen zijn gaan maken om het behoud van hun baan.

Ziekteverzuim en griepmeldingen

Ziekteverzuim vs. griepmeldingen

Duidelijk is dat ziekteverzuim een seizoenpatroon heeft. In de herfst en de winter wordt er beduidend meer verzuimd dan in de lente en zomer. De belangrijkste reden om ziek te melden is de griep. Gegevens van griepmeldingen bij huisartsen geven hetzelfde seizoenpatroon weer. In de winter van 2013/2014 was de griepgolf vrij mild. Dit is een verklaring voor het lage verzuim in het eerste kwartaal van 2014.

Het ziekteverzuim is in grote bedrijven over het algemeen hoger dan bij kleine bedrijven. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6%. Bij bedrijven tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3% meer dan tweemaal zo hoog. In de bedrijven met meer dan 100 werknemers lag het percentage op 4,6%. Ten opzichte van 2001 zijn ook deze percentages flink gedaald.

Uiteraard bestaan er ook verschillen in het ziekteverzuim per branche. In 2014 lag dit percentage het laagst in de horeca, namelijk 2,1%. Verklaring hiervoor moet met name gezocht worden in het feit dat de horeca veel kleine bedrijven kent met gemiddeld de jongste werknemers. Het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven met een relatief laag ziekteverzuimpercentage. In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Dit zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

Ziekteverzuim per branche

Meer informatie over de arbodienstverlening van Medprevent!