Ziekteverzuim lager door thuiswerken Het laatste nieuws

Ziekteverzuim lager door thuiswerken

21-08-12 - Thuiswerken of telewerken op een andere plek die de werknemer goed uitkomt, heeft een positief effect op het ziekteverzuim. Met name geldt dit voor werknemers met een handicap. Daarnaast werken mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking ook langer als zij thuis- of telewerken.

Vandaag werd het onderzoek "Belemmerd aan het werk" gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het betreft een onderzoek naar het ziekteverzuim en mensen met een arbeidshandicap. In Nederland is het ziekteverzuim sinds 1990 van 7% gedaald naar 4,2% in 2010.

Bij werknemers die thuis- of telewerken, ligt het verzuim gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan bij hun collega's die dit niet doen. Het verschil bij mensen met een handicap is het verschil nog groter, namelijk 2 procentpunt.

Het aantal thuis- en telewerkers is de laatste jaren toegenomen. Tussen 2007 en 2010 heeft er een stijging plaatsgevonden van het aandeel thuis- en telewerkers van 12 naar 15%. In 2010 gaf zelfs 28% van de werknemers aan weleens thuis te werken. Voor het grootste deel van deze groep doen ze dit minder dan een vijfde van de normale werktijd.

De reden dat thuiswerken voor mensen met een beperking van groot belang kan zijn, is dat de arbeidsdeelname wordt verhoogd doordat problemen met reizen worden vermeden. Daarnaast hoeven er ook minder kosten te worden gemaakt om bijvoorbeeld de werkplek aan te passen. Ook valt het werk op deze manier beter te combineren met therapie of ziekenhuisbezoek.

Arbeidsongeschiktheid

In Nederland is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen afgenomen van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. Volgens het SCP behoort ons land echter nog wel steeds tot de landen in Europa met de hoogste kosten aan arbeidsongeschiktheid. Ondanks ingrijpen van de overheid, blijkt het moeilijk om mensen met een beperking meer aan het werk te krijgen. De arbeidsdeelname van mensen die deels zijn afgekeurd voor werk om bepaalde gezondheidsredenen, is tussen 2002 en 2010 zelfs licht afgenomen van 60% naar 57%. De vergrijzing speelt hier een belangrijke rol in.