Daling ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Het laatste nieuws

Daling ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

13-11-2012 - In het eerste halfjaar van 2012 heeft er een daling plaatsgevonden van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wet Wajong, WAZ) tot 820 duizend. Daarnaast daalde ook het ziekteverzuim verder naar 3,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wat betreft de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (daling tot 820 duizend), zijn de WAO-uitkeringen gedaald met bijna 19 duizend. De uitkeringen in het kader van Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) stegen echter wel, met respectievelijk 5 en 11 duizend. Eind juni dit jaar werden er 149 duizend WIA-uitkeringen verstrekt, 110 duizend WGA-uitkeringen en 39 duizend IVA-uitkeringen.

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2012 bedroeg 3,9 procent. Vergeleken met ditzelfde kwartaal in 2011 is dit een daling van 0,2 procentpunt. Deze zelfde daling vond plaats in het eerste kwartaal. Het laagste percentage ziekteverzuim was in de horeca, namelijk 2,3%. In de verpleging en de zorg lag het percentage het hoogst, namelijk 5,7%. De grote bedrijven met meer dan 100 werknemers hebben in het tweede kwartaal een daling van het ziekteverzuim gerealiseerd van 0,1 procentpunt.

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim