Ziekte door werk gedaald in 2012 Het laatste nieuws

Ziekte door werk gedaald in 2012

24-10-2013 - In 2012 is het aantal mensen dat ziek is geworden door het werk, gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal kwam in 2012 het aantal meldingen van zogenoemde beroepsziekten uit op 266 per 100.000 werknemers, hetzelfde aantal als in 2010 maar wel lager dan het aantal meldingen in 2011.

De meeste meldingen hebben te maken met psychische aandoeningen (96), aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (74) en gehooraandoeningen (59). Het aantal beroepsziektemeldingen in 2012 van werknemers van 45 jaar en ouder bedraagt 62% en van 55 jaar en ouder 26%. Bij de meerderheid, namelijk bij 60% van de medewerkers, gaat het om tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 5% van de werknemers gaat het om blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte.

Psychische klachten komen met name voor in de onderwijssector. De klachten aan houding- en beweegapparaat komen vanzelfsprekend met name uit de sectoren waar zwaar lichamelijk werk geen uitzondering is, namelijk in de bouw, vervoer en opslag en industrie.

Een beroepsziekte is niet bijvoorbeeld een griepje of een dagje hoofdpijn maar een door de arts of bedrijfsarts vastgestelde aandoening waarbij het erg duidelijk is dat deze aandoening voortkomt uit het werk.

Benieuwd naar het volledige rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: Kerncijfers Beroepsziekten 2013