Ziekmeldingen overslaan kost organisatie geld Het laatste nieuws

Ziekmeldingen overslaan kost organisatie geld

21-03-2013 - Het gebeurt vaak dat een zieke werknemer niet meteen op de eerste ziektedag wordt ziekgemeld. Het wordt door de werkgevers vaak gezien als onnodige handeling, zeker als het er naar uit ziet dat de zieke medewerker maar één dag afwezig zal zijn. Er wordt hiermee door de werkgevers echter een belangrijk signaal gemist, waarmee ze langdurig verzuim voor kunnen zijn.

Arbodienst 365 deed kortgeleden onderzoek onder ruim 300 werkgevers. Hieruit is gebleken dat slechts 20% van de ondervraagde werkgevers een zieke werknemer meteen op de eerste dag ziek melden. Bij een werknemer die regelmatig kort verzuimt, is de kans op langdurige uitval een stuk groter. Wanneer een werknemer vaker dan drie maal per jaar ziek is, kan het wijzen op dreigend langdurig verzuim.

50% van de werknemers die frequent kort verzuimen, gaat het jaar daarop ook langdurig verzuimen. Ook is de kans groot dat er een herhaling op gaat treden van het frequente kortdurende verzuim. Voor 61% van de frequente verzuimers geldt dat ze ook het daaropvolgende jaar frequent verzuimen. Om dergelijke signalen op te kunnen vangen is het van groot belang om het ziekteverzuim goed te registreren. Zo kun je soms langdurig verzuim voor zijn en daarmee de ziektekosten beperken.

Bij een ziekmelding is het voor een werkgever van belang om te weten wat de oorzaak van de ziekmelding is. Wanneer eenzelfde soort oorzaak ervoor zorgt dat een werknemer vaker zorgt voor kortdurend verzuim, is het belangrijk voor de werkgever om met de werknemer om tafel te gaan en het probleem bespreekbaar te maken. Op deze manier kan er in een vroeg stadium in worden gegrepen en eventueel maatregelen worden genomen. Zo kunnen werkgevers langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk vermijden en daarmee de ziektekosten van de organisatie verlagen.