Zieke werknemers willen achterstanden voorkomen Het laatste nieuws

Zieke werknemers willen achterstanden voorkomen

09-07-2013 - Het dalende ziekteverzuim in 2012 lijkt ook in 2013 door te hebben gezet, zo blijkt uit een analyse van arbodienst 365/ArboNed, gebaseerd op meer dan een miljoen werknemers in Nederland. Gedurende het eerste halfjaar is het ziekteverzuim gedaald van 4,1% in 2012 naar 3,8% nu. Daarnaast steeg ook het percentage werknemers dat aangeeft weleens ziek naar het werk te gaan van 56% naar 66%.

De grootste reden om weleens ziek naar het werk te gaan is dat het merendeel gewoon graag zijn of haar werk wil blijven doen en achterstanden willen voorkomen. Slechts 9% zegt dat ze bang zijn voor de gevolgen van ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld baanverlies. Hoewel dit percentage niet bijzonder hoog ligt, is het wel toegenomen, aldus Dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed. In 2010 gaf namelijk 6% van de werknemers aan dat ze bang zijn om hun baan te verliezen als ze lang of regelmatig verzuimen.

Het percentage werknemers dat aangeeft ziek naar het werk te gaan omdat anders niemand het werk overneemt, is gestegen van 15% in 2010 naar 25% in de huidige situatie. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat de gemiddelde verzuimduur is gedaald van 23 dagen in 2012 naar 21 dagen in het eerste halfjaar van 2013. "Mensen gaan kennelijk sneller weer aan het werk omdat anders achterstanden ontstaan. Ook kan het zijn dat het kortdurend verzuim door de hardnekkige griepepidemie dit voorjaar een rol speelt in de kortere verzuimduur die er nu geregistreerd wordt", aldus Roelen.

Volgens 365/ArboNed waren er het afgelopen halfjaar weinig verschuivingen in de oorzaken van het verzuim. 37% van het langdurige verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan spieren en gewrichten, 32% door overige lichamelijke en 31% door psychische klachten. Gemiddeld gezien duurt het verzuim door psychische klachten (174 dagen) langer dan bij lichamelijke klachten (166 dagen). Vrouwen hebben vaker te maken met psychische klachten dan mannen (38% om 26%) en het grootste deel heeft te maken met stress (70%).