Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet Het laatste nieuws

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

13-09-2016: Vorige week woensdag 7 september heeft de Tweede Kamer de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet behandeld. Door met name de VVD zijn enkele amendementen ingediend maar er wordt verwacht dat de wijzigingen zoals ze nu aan de Tweede Kamer voorliggen worden aangenomen.

Vandaag, dinsdag 13 september, stemt de Tweede Kamer over het voorstel. Paul ter Wal, dagvoorzitter van Praktijkdag De Nieuwe Arbowet op 29 september aanstaande, volgt de ontwikkelingen op de voet. Ter Wal: "Wat je ziet is dat de Tweede Kamer in meerderheid achter de Nieuwe Arbowet staat, met name de linkse partijen. De hoofdlijnen van het voorstel zullen niet veranderen door de moties die ingediend zijn."

De tijd dringt, aldus Ter Wal: "De wijzigingen gaan in per 1 januari of 1 juli 2017 en veel bedrijven moeten nog een hoop werk verrichten om dit allemaal op tijd geregeld te krijgen. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld hun arbocontract omzetten in een basiscontract, ze moeten nadenken over hoe er omgegaan zal worden met de second opinion regel en ook de OR zal voorbereid moeten zijn op haar keuze voor de preventiemedewerker en diens positie binnen de organisatie."

De Eerste Kamer zal zich naar verwachting in november dit jaar buigen over de wetswijziging. Dit zal echter waarschijnlijk slechts een marginale toetsing zijn, die invoering niet in de weg zal staan. Maar eerst dus vandaag de stemronde in de Tweede Kamer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEVOEGING: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Arbowet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel achter de wijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening te versterken en meer mogelijkheden voor de bedrijfsarts te bieden op het gebied van preventie.

Een werknemer krijgt recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts, een werknemer dient vrij toegang te kunnen krijgen tot een 'open spreekuur' en de werkgever krijgt de plicht om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of een arbodienst.

Na de behandeling van het voorstel zijn elf amendementen en twee moties ingediend. Hiervan zijn de volgende aangenomen:

  • Amendement over het opnemen van advies over preventie in het basiscontract.
  • Motie over de ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige arbeidsuitval te voorkomen.

Het wetsvoorstel is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE: De nieuwe Arbowet die oorspronkelijk op 1 januari 2017 zou ingaan, wordt definitief uitgesteld tot medio juli 2017. Dit is gemeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbowet is in september jl. aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Echter kan dit niet op tijd behandeld worden waardoor de oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 januari 2017 niet gehaald wordt.

Van uitstel komt echter zeker geen afstel. Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • U moet in overleg met de OR een preventiemedewerker aanstellen;
  • Iedere medewerker moet te allen tijde terecht kunnen bij uw bedrijfsarts;
  • De medewerker krijgt het recht op een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts;
  • De bedrijfsarts krijgt meer preventie in zijn of haar pakket;
  • Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst.