Wettelijk recht op second opinion Het laatste nieuws

Wettelijk recht op second opinion

30-06-2015: Wanneer een werknemer twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan er om een second opinion gevraagd worden bij een andere bedrijfsarts. Daarnaast krijgt iedere werknemer het recht om de bedrijfsarts te spreken. Naar aanleiding van een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging in de Arbowet om dit te regelen. De aanpassing van de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

De wetswijziging zorgt ervoor dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling dienen te zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin dergelijke zaken worden vastgelegd. Vervolgens kunnen er aanvullende afspraken worden vastgelegd over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg. De Inspectie SZW zal handhavend optreden als een werkgever geen contract met een arbodienst of bedrijfsarts heeft afgesloten. Aan de andere kant zal de Inspectie ook optreden als een arbodienst of bedrijfsarts een beroepsziekte niet meldt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De reden dat het kabinet tot deze maatregelen is gekomen, is om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers verzekerd zijn van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In reactie op het SER-advies liet het kabinet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker binnen het bedrijf verbeterd. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.  

Artikel op de site van de Rijksoverheid!