Werkvloer onveiliger door crisis Het laatste nieuws

Werkvloer onveiliger door crisis

25-06-2013 - De economische crisis zorgt voor een lager aantal goed opgeleide bedrijfshulpverleners op de werkvloer. Hierdoor zijn er vaak te weinig werknemers aanwezig die ervoor getraind zijn om collega's te helpen bij brand of een medisch ongeval. Dat stelt althans de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland op basis van navraag bij 364 midden- en kleinbedrijven.

Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers gaf aan minder zogeheten bhv'ers te hebben dan een aantal jaren geleden, terwijl 10 procent zelfs helemaal geen bedrijfshulpverlener meer in dienst heeft. 60 procent hiervan wees de crisis aan als oorzaak van deze daling. Er is minder budget voor opleidingen of herhalingscursussen, maar er wordt ook gewacht met het aanwijzen van vervangers van wegbezuinigde bhv-opgeleide medewerkers, aldus de stichting.

Het is natuurlijk belangrijk om uw werkgever te blijven wijzen op het belang van bedrijfshulpverlening en de wettelijke verplichting om één of meer interne bhv’ers aan te stellen. Mocht artikel 15 lid 1 uit de Arbowet toch worden overtreden, dan riskeert hij een boete van de Inspectie SZW met een normbedrag van € 3.000. Door voldoende goed opgeleide BHV’ers in de organisatie te hebben, wordt de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd. Calamiteiten (zoals brand of een ongeluk) lopen dan minder snel uit de hand omdat de BHV’ers snel kunnen ingrijpen.

Bron: ANP