Werkgever moet risico's nachtwerk aanpakken Het laatste nieuws

Werkgever moet risico's nachtwerk aanpakken

22-02-2017: Nachtwerkers hebben vaker te maken met fysieke klachten en slaapproblemen. Om deze reden zullen werkgevers de gezondheidsrisico's die nachtwerk met zich meebrengen serieuzer moeten nemen. Door de juiste maatregelen te nemen kan de werkgever de arbeidsbelasting verminderen.

Ongeveer 16% van de Nederlandse werknemers werkt gedeeltelijk 's nachts. Werknemers die regelmatig nachtwerk doen lopen daardoor gezondheidsrisico's. Hoewel er in de Arbeidstijdenwet weliswaar regels staan voor nachtwerk, is dit niet geheel voldoende. Uit onderzoek blijkt namelijk dat nachtwerk kan leiden tot chronische maag-darmklachten, een verstoorde stofwisseling, slaapproblemen en tot sneller verouderen. Deze risico's zullen werkgevers moeten erkennen en zullen ook meegenomen moeten worden in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Vervolgens dienen er in het plan van aanpak maatregelen op worden genomen die deze risico's verminderen.

Het beperken van nachtwerk is zoveel mogelijk aan te bevelen. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk, zoals in de zorg. Er zullen dan maatregelen moeten worden genomen om de risico's van een beroepsziekte te beperken. Er kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:

  • Korte cyclische werkroosters instellen waarin nachtwerk niet meer dan een paar dagen achterelkaar voorkomt.
  • Voorlichting geven over de effecten van nachtwerk op het lichaam en over de aanpassing van de leefstijl op het draaien van nachtdiensten.
  • Gezonde voeding op de werkplek aanbieden tijdens de nachtdiensten.
  • Werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten ondergaan.