Werkgever let minder op werk-privébalans Het laatste nieuws

Werkgever let minder op werk-privébalans

07-05-2013 - In Nederland zijn er een behoorlijk aantal werknemers ontevreden over hun werk-privébalans. Wereldwijd gaat het om in totaal 39%, in Nederland ligt dit percentage op 29%. 27% van de Nederlandse werknemers overweegt zelfs binnen twee jaar een andere baan, doordat ze geen ondersteuning krijgen van hun werkgever om een goede werk-privébalans te creëren.

Er werd door organisatieadviesbureau Hay Group wereldwijd onderzoek gedaan naar wat werkgevers doen aan een goede werk-privébalans voor de werknemers. Hieruit is gebleken dat werkgevers zich hier steeds minder voor inspannen. In 2011 had nog 57% van de werknemers het gevoeld dat de werkgever rekening hield met een goede balans. In 2012 was dit percentage al gedaald tot 47%. Wereldwijd heeft 56% van de werkenemrs het idee dat de werkgever aandacht heeft voor de werk-privébalans.

Volgens eerder uitgevoerd onderzoek van Accenture, is een goede werk-privébalans het belangrijkste onderwerp (56%) als het gaat om het hebben van een succesvolle carrière. Dit wordt gevolgd door geld (46%), erkenning (42%) en autonomie (42%). Daarnaast speelt technologie - vanwege de flexibiliteit die het biedt - voor veel werknemers (80%) een grote rol bij het realiseren van een goede balans. Hoewel technologie zorgt voor nieuwe mogelijkheden, blijkt ook dat de technologie voor 70% van de werknemers het privéleven binnendringt. E-mails worden bijvoorbeeld tegenwoordig steeds vaker buiten werktijd behandeld.

Een slechte verhouding tussen werk en privé kan leiden tot stress en tot een verlaging van de productiviteit. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer hierover in gesprek blijven. Persoonlijke aandacht werkt voor werknemers vaak positief om een goede balans tussen werk en privé te behouden. Op deze manier ontstaat er eerder wedsrzijds begrip en het wordt gemakkelijker voor de werknemer om zijn persoonlijke omstandigheden daadwerkelijk met de werkgever te bespreken. Ook is het voor de werknemer gemakkelijker om problemen aan te kaarten en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.