FNV: Werkdruk in verpleeghuizen blijft hoog Het laatste nieuws

FNV: Werkdruk in verpleeghuizen blijft hoog

24-02-2015: Staatssecretaris Van Rijn is met een plan gekomen voor meer toezicht, meer cliëntraden en meer inspectie voor de problemen in de zorg. Echter gaat het niet zozeer over het verzachten van de grote bezuinigingen in de zorg. Volgens FNV biedt het plan van Van Rijn dan ook geen oplossingen voor misschien wel het belangrijkste probleem in de zorg: de te hoge werkdruk.

Medewerkers in de zorg geven massaal aan dat de werkdruk te hoog is doordat er te weinig collega's zijn. Op dit moment worden er nog altijd veel zorgmedewerkers, ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen, ontslagen. Onlangs heeft de FNV een onderzoek verricht onder verpleeg- en verzorgingshuismedewerkers. 75% van de zorgverleners gaf aan dat er te regelmatig te weinig personeel aanwezig is in het verpleeghuis. Verder geeft de helft van de ondervraagden aan dagelijks te weinig tijd te hebben voor de bewoners van het verpleeghuis. Ouderen zitten hierdoor te vaak meer dan een uur zonder toezicht.

De FNV geet aan dat het plan van Van Rijn geen oplossingen biedt voor bovengenoemde problemen. Zo bevat het bijvoorbeeld geen norm voor personeelsbezetting in verpleeghuizen, terwijl onlangs nog een motie voor deze concrete bezettingsnorm is aangenomen. De FNV pleit er dan ook alsnog voor dat die norm er snel komt. Ook dringen ze er bij het kabinet op aan om bezuinigingen op de verpleeg- en verzorgingshuizen per direct stop te zetten. Zij achten het meest belangrijk dat er orde op zaken wordt gesteld en pas daarna verder zal moeten worden gekeken of eventuele verdere bezuinigingen haalbaar zijn.