Wereldwijde pictogramnorm door Nederland overgenomen Het laatste nieuws

Wereldwijde pictogramnorm door Nederland overgenomen

08-01-2013 - Een wereldwijde norm voor grafische symbolen is door Europa en daarmee ook automatisch door Nederland overgenomen. Het gaat om de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. Het Nederlandse Normalisatie-instituut heeft om deze reden de vluchtrouteaanduiding NEN 6088 ingetrokken.

Geleidelijk zal het vertrouwde pictogram uit de NEN 6088 worden vervangen door het nieuwe pictogram. De grootste verandering in het pictogram voor de vluchtroutes is dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al bereikt heeft en er doorheen loopt. Een ander belangrijk verschil is de grootte van de pijl. In het nieuwe pictogram is deze pijl extra groot weergegeven om te zorgen voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de werelwijde acceptatie.

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie. Er wordt door de NVFN op gewezen dat in bestaande situaties de oude pictogrammen worden gehandhaafd, maar dat de twee pictogrammen niet door elkaar kunnen worden gebruikt. Engeland en Duitsland zijn al een aantal jaren bezig om het nieuwe pictogram als standaard te laten gelden. Ook in Nederland is het de bedoeling dat het nieuwe pictogram de standaard wordt.

Nederland neemt wereldwijde pictogramnorm over
Het nieuwe pictogram voor vluchtrouteaanduiding
(Bron:BrandVeilig.com)