Voorkom een burn-out door preventieve maatregelen Het laatste nieuws

Voorkom een burn-out door preventieve maatregelen

03-12-2012 - Burn-outklachten vinden plaats bij één op de acht Nederlandse werknemers. In totaliteit komt dit neer op meer dan 900.000 werknemers. De oorzaken hiervan zijn met name een hoge werkdruk, minder zeggenschap over de uitvoering van het werk, gebrek aan steun en een sociale omgeving zonder partner en kinderen, Hoge ziektekosten voor werkgevers kunnen voor een deel voorkomen worden door preventief actie te ondernemen.

De grootste oorzaak van burn-outklachten is de hoge werkdruk die door werknemers wordt ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze hoge werkdruk komt voor bij vier op de tien werknemers waarvan 22% last heeft van klachten die bij een burn-out horen. Voor werknemers met een lage druk gaat het om 7%. Daarnaast hebben ook werknemers met minder zeggenschap over de uitvoering van het werk eerder klachten.

Werknemers die het gevoel hebben dat ze weinig steun van de leidinggevende of collega's krijgen, zijn een andere risicogroep. Het gaat welliswaar om een kleine groep - slechts 8% - maar daarvan zijn de burn-outklachten bij 37% van de werknemers aanwezig. De sociale omgeving speelt vaak ook een belangrijke rol bij burn-outklachten. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder snel te maken met deze klachten dan alleenstaande werknemers.

Wanneer werknemers ook binnen uw organisatie veel stress en druk ervaren, dan zou het verstandig zijn om dit aan te kaarten bij de werkgever. Door duidelijke communicatie en voorlichting kunnen werknemers makkelijker aangeven of zij een te hoge werkdruk ervaren of dat ze te weinig zeggenschap hebben in hun werkzaamheden. Door dit bespreekbaar te maken kan er waar nodig al preventief worden gezocht naar oplossingen.