Vlam in de (frituur)pan: blus niet met blusdeken! Het laatste nieuws

Vlam in de (frituur)pan: blus niet met blusdeken!

07-11-2014: Vorig jaar werd er door de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting gewaarschuwd over het gebruik van onveilige blusdekens. Ook werd er door de Brandwonden Stichting een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Er werd namelijk door de brandweerregio's geconstateerd dat sommige Nederlandse blusdekens niet goed werkten bij het doven van een pan met hete olie. Naar aanleiding hiervan deed de NVWA onderzoek en is men tot de conclusie gekomen dat de blusdekens onbetrouwbaar zijn om een brand waarbij olie/vet in brand staat, te doven. Inmiddels hebben er ook al ongevallen plaatsgevonden door een niet goed werkende blusdeken, aldus de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Uit het onderzoek van de NVWA zijn de volgende conclusies getrokken:

- De onderzochte blusdekens zijn geen betrouwbaar middel voor het blussen van olie- en vetbranden;
- Er kunnen grote verschillen bestaan in bluskwaliteit tussen verschillende batches van hetzelfde merk;
- Een beroep op het voldoen aan de norm (NEN-)EN 1869 levert geen zekerheid dat een blusdeken veilig is en een olie- of vetbrand blust;
- De claim dat een blusdeken voldoet aan de (NEN-)EN 1869:1997 is onvoldoende bewijs dat de blusdeken een veilig product is in de zin van de Richtlijn inzake productveiligheid (2001/95/EG) resp. dat de blusdeken geen bijzonder gevaar oplevert, zoals bedoeld in artikel 18, onder a, van de Warenwet.

Om deze reden wordt door de Nederlandse Brandwonden Stichting het volgende advies gegeven:

1. Vlam in de pan of frituurpan, blus niet met een blusdeken.
Een vlam in de pan of in een frituurpan kunt u niet blussen met een blusdeken. Blus brandende olie of brandend vet ook nooit met water! Water in heet vet of olie veroorzaakt namelijk een grote explosie.

Wat doet u dan wel?
- Bedek, indien mogelijk, uw handen;
- Dek de brandende pan af met een passende deksel of koekenpan (plaats de deksel of pan van u af)
- Zet de warmtebron uit;
- Doe de afzuigkap uit;
- Laat de pan met de deksel staan totdat deze volledig is afgekoeld (tenminste een uur);
- Waarschuw bij twijfel altijd de brandweer.

2. Brand groter dan ongeveer een voetbal: niet blussen met een blusdeken.
Branden die groter zijn dan ongeveer een voetbal, kunnen niet worden gedoofd met een blusdeken. Alarmeer bij een dergelijke grote brand direct uw huisgenoten en verlaat zo snel mogelijk het pand. Bel vervolgens 112.

3. Wat u wel kunt blussen met een blusdeken:
Alle beginnende brandjes tot de grootte van ongeveer een voetbal (behalve dus een vlam in een (frituur)pan), kunt u doven met een blusdeken. Het zou dus in de volgende situaties gebruikt kunnen worden:

- Wanneer kleding van een persoon in brand raakt;
- Een beginnende brand door een omgevallen kaars;
- Een beginnende brand in een prullenbak.

Ook wordt door Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting afgeraden om een blustoestel te gebruiken bij een vlam in een (frituur)pan. Reden hiervan is dat de kracht van de uitstoot van een dergelijke blusser, ervoor kan zorgen dat de brand zich verder verspreid.