Verzuimkosten bij werkgevers onbekend Het laatste nieuws

Verzuimkosten bij werkgevers onbekend

10-06-2014: Uw werkgever kan u waarschijnlijk wel vertellen hoe hoog het ziekteverzuim in de organisatie is. Hoeveel dit ziekteverzuim kost en hoeveel er op de ziektekosten kan worden bespaard, is waarschijnlijk onbekend. Uit onderzoek van een arbodienst blijkt dat het overgrote deel (90%) van de werkgevers geen idee heeft van de kosten van het ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2013 gemiddeld 3,8%. Per branche zaten hierin nog verschillen. De meeste werkgevers weten wel hoe hoog het ziekteverzuim is en ook dat dit geld kost. Hoeveel geld dit precies kost is echter onbekend.  Ook de mogelijke besparing die het terugbrengen van ziekteverzuim met zich meebrengt, is bij de meeste werkgevers onbekend. Van de in totaal 2.300 organisaties met een maximum van 500 medewerkers heeft 90% van de leidinggevenden geen beeld van wat de ziektekosten zijn. Wat het terugdringen van deze kosten zou kunnen opleveren, is vaak ook onbekend. 

Originele bericht