Verzuim verlagen door het geven van feedback Het laatste nieuws

Verzuim verlagen door het geven van feedback

18-04-2013 - Frustraties, spanningen en misverstanden kunnen op de werkvloer ontstaan wanneer de manager niet goed functioneert. Dit gaat veelal ten koste van de sfeer. Het kan er op den duur zelfs voor zorgen dat werknemers overspannen raken. Het geven van feedback door de manager zou een dergelijke situatie kunnen verhelpen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Een manager kan de situatie moeilijk veranderen als hij of zij zelf niet weet wat er fout gaat of wat er aan gedaan moet worden om de situatie te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat werknemers ook feedback kunnen geven aan hun leidinggevende. Hier zijn werknemers over het algemeen vaak huiverig voor, uit angst voor consequenties. Daarnaast staan leidinggevenden hier ook heel vaak niet open voor. Uit het promotieonderzoek dat gedaan is aan de Rijksuniversiteit Groningen door organisatiepsychologe Jana Niemann, blijkt wat hier de reden van is.

Het onderzoek bracht namelijk de sociale factoren in kaart die een rol spelen bij het ontvangen van negatieve feedback. Uit het onderzoek bleek dat vooral bij het geven van negatieve feedback aan machtige personen met een instabiele persoonlijkheid, het erg belangrijk is om deze negatieve feedback op een positieve en vriendelijke manier te brengen. Machtige persoonlijkheden die instabiele zijn, zullen de ontvangen feedback namelijk heel snel als aanval opvatten en in plaats van iets met de feedback te gaan doen, zullen ze eerder boos worden. Daarnaast blijkt dat harde kritiek meestal demotiverend werkt. Machtige personen met een stabielere persoonlijkheid reageren meer ontspannen op harde kritiek.

Persoonlijkheid, macht en wantrouwen blijken samen met de onderlinge relatie de belangrijkste factoren te zijn die bepalen hoe iemand reageert op negatieve feedback. Het is voor veel mensen moeilijk om feedback te vragen. Dit komt doordat voor zowel mensen met als zonder macht geldt dat ze zich negatieve feedback aantrekken.

Het is belangrijk om werknemers ervan bewust te maken dat het belangrijk is om feedback te vragen of te geven. Wanneer u merkt dat er binnen uw organisatie veel frustraties en ergernissen zijn, wordt deze bewustwording alsmaar belangrijker. Het vraagt echter oefening om op een goede manier feedback te geven. Hiervoor is het mogelijk om speciale trainingen te organiseren zodat zowel werknemers als leidinggevenden kunnen oefenen met het geven en ontvangen van feedback.