Verzuim in 1e helft 2012 gedaald Het laatste nieuws

Verzuim in 1e helft 2012 gedaald

26-07-12 - Nadat in 2011 het verzuim al licht was gedaald, heeft de dalende lijn in het ziekteverzuim in Nederland zich doorgezet. In 2011 was het gemiddelde verzuim 4,5%. Dit percentage is in de eerste helft van 2012 gedaald naar 4,3%. Echter, de gemiddelde duur van het verzuim is wel gestegen: gemiddeld 20,5 dagen tegenover 19,2 dagen in 2011. Deze cijfers komen voort uit een onderzoek van 356/ArboNed, gebaseerd op meer dan 1 miljoen werknemers.

Onder de jongere werknemers jonger dan 25 jaar, komt verzuim met letsels van het bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten) het meest voor en duurt gemiddeld 2,5 maand. Psychische klachten zijn de belangrijkste oorrzaak van verzuim in de leeftijd van 25-45 jaar. Dit duurt 3 tot 4 maanden. Fysieke klachten voeren de boventoon bij 45-plussers. Slijtage van het bewegingsapparaat en hart- & vaatziekten zijn hier de grootste boosdoeners. Vooral het gemiddelde verzuim door hart- & vaatziekten is de afgelopen jaren gestegen. De gemiddelde verzuimduur was in 2006 nog 87 dagen, in 2012 is dit gestegen naar 101 dagen.
Bij 55-plussers is 27% van de verzuimdagen het gevolg van hart- & vaatziekten. De hart- & vaatziekten staan hiermee qua verzuimde dagen op de tweede plaats achter klachten aan het bewegingsapparaat (42%). Op de derde plaats onder de 55-plussers komen psychische klachten (18%).