Veiligheidsregio's voldoen niet aan alle eisen Het laatste nieuws

Veiligheidsregio's voldoen niet aan alle eisen

28-05-2013 - Geen enkele van de zogenoemde veiligheidsregio's in ons land zou volledig aan de eisen voldoen.

Wel zijn de veiligheidsregio's tegenwoordig qua organisatie steeds beter voorbereid op eventuele rampen, maar de alarmering en de regelingen voor informatie zijn er de afgelopen jaren amper op vooruitgegaan. Dit wordt geconcludeerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. Oefeningen en evaluaties vinden te weinig plaats waardoor Veiligheidsregio's nog veel winst kunnen boeken. Minister Ivo Opstelten gaat bij de betreffende regio's aandringen op verbeteringen, zo liet zijn departement weten.