Uitzicht op werk bij psychische problemen Het laatste nieuws

Uitzicht op werk bij psychische problemen

14-10-2013 - Afgelopen donderdag 10 oktober heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma het startschot gegeven voor het project MMMensen met Mogelijkheden. Dit zal een samenwerking omvatten om mensen met een psychische beperking aan het werk te krijgen en ook aan het werk te houden.

Klijnsma geeft aan dat mensen met een psychische aandoening problemen hebben op de arbeidsmarkt. De problemen voor deze groep zijn over het algemeen nog groter dan bij mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Voor zowel werkgevers, bemiddelaars als patiënten is het lastig om de weg naar regulier, betaald werk te vinden. En dit terwijl betaald werk - zo blijkt uit onderzoek en ook uit de praktijk - een zeer belangrijke rol kan spelen bij het herstel en bij het welbevinden van de patiënt. Om deze reden vindt Klijnsma het zeer de moeite waard om dit initiatief een goede ruggensteun te geven.

In de nieuwe Participatiewet is met de werkgevers afgesproken dat ze 125.000 plaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze wet wordt 1 januari 2015 van kracht. Naast lichamelijk en verstandelijk beperkten benadrukt Klijnsma dat ook mensen met een psychische aandoening aan bod dienen te komen. "Onbekend maakt onbemind, we moeten werkgevers laten zien dat het niet eng of spannend is om iemand met een psychische aandoening in dienst te nemen".

Om dit voor elkaar te krijgen zal de begeleiding goed moeten zijn. Om deze reden steunt het ministerie van SZW dit project. 21 beroepsgroepen gaan zich in dit project hard maken voor een cultuuromslag door te luisteren naar verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers daarvan te laten leren. Uiteindelijk zal het project moeten resulteren in een betere samenwerking tussen de diverse hulpverlenende en faciliterende disciplines en in een format voor gezamenlijke nascholing om het handelen te gaan richten op mogelijkheden in plaats van beperkingen, op zelfregie van de patiënt en het faciliteren van de werkgever. Ook zal er een handleiding op worden gesteld waarin effectieve methoden en succesfactoren worden beschreven. 

Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en den Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. In het verleden is de aanpak - luisteren naar ervaringsdeskundigen en werkgevers - erg succesvol gebleken. In het eerste project van MMMensen met mogelijkheden werd de aandacht gevestigd op Wajongeren. Uiteindelijk heeft de samenwerking hier geleid tot meer begrip en beteren (re)integratie van jonggehandicapten.