Uitzendkrachten steeds langer ziek Het laatste nieuws

Uitzendkrachten steeds langer ziek

11-03-2013 - Ruim 20% is de stijging van de verzuimduur van uitzendkrachten gedurende de afgelopen jaren. Dit is gebleken uit een onderzoek van Acture, een private uitvoerder sociale verzekeringen. De verhoogde verzuimduur kan gevolgen hebben voor de premie die een organisatie dient te betalen. Dit komt door de Wet modernisering Ziektewet, waardoor organisaties straks meer premie betalen als zieke uitzendkrachten een uitkering ontvangen.

Vanaf 2014 zal de Ziektewet worden aangepast. Per 1 januari 2014 gaat een werkgever een hogere premie betalen voor arbeidsongeschiktheid als er meer tijdelijke werknemers vanuit de organisatie in de Ziektewet of Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) terechtkomen.

Uit het onderzoek van Acture blijkt dat uitzendkrachten de afgelopen jaren steeds langer ziek zijn. Werkgevers stoppen nu vaak maar weinig energie in de terugkeer van de uitzendkracht op de werkvloer omdat hun arbeidsovereenkomst toch van rechtswege afloopt. De uitzendkracht blijft daardoor vaak (onnodig) langer ziek en dus in de Ziektewet. Met behulp van een financiële prikkel wil de overheid het aantal uitzendkrachten in de Ziektewet terugdringen. Door de hervorming van de Ziektewet moeten werkgevers straks een hogere premie betalen voor zieke uitzendkrachten die niet re-integreren. Voor de werkgever is het dus straks een stuk belangrijker om zieke uitzendkrachten weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en te houden. Op deze manier wordt een hogere premie voorkomen!