Uitgebreidere verlofmogelijkheden voor ouders Het laatste nieuws

Uitgebreidere verlofmogelijkheden voor ouders

01-05-2014: In de toekomst krijgt bij de geboorte van een kind de partner van de moeder langer kraamverlof. Komt de moeder te overlijden bij de bevalling, dan krijgt de partner haar bevallingsverlof. Het kabinet gaat met onder andere deze maatregelen het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden uitbreiden.

Een aantal regelingen uit het wetsvoorstel:

  • Wanneer na de geboorte de moeder van een kind overlijdt, kan in de toekomst de vader het bevallingsverlof van de moeder overnemen. Een baby moet namelijk kunnen rekenen op zorg van een ouder bij onvoorziene omstandigheden.
  • Wanneer een vrouw bevalt krijgt de partner recht op vijf in plaats van twee dagen kraamverlof. De werkgever betaalt daarvan twee dagen, zoals nu ook het geval is. De rest van het partnerverlof is een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het grootste deel van deze maatregelen via een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Er komt nog een aanvullende nota van wijziging voor het overnemen van het bevallingsverlof door de vader bij overlijden van de moeder. Deze maatregelen komen boven op maatregelen die het opnemen van verlof gemakkelijker maken. Steeds meer medewerkers hebben ook zorgtaken en kunnen dit moeilijker combineren met het werk, waardoor medewerkers minder gaan werken of zelfs stoppen. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen, omdat die vaak de zorgtaken op zich nemen. Daarom wijzigt het kabinet de verlofregelingen van de Wet arbeid en zorg en Wet aanpassing arbeidsduur. Het Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden ligt al sinds 2011 bij de Tweede Kamer. De maatregelen zijn pas van kracht als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel én de nota van wijzigingen.

Originele bericht