Top vijf gevaarlijke beroepen Het laatste nieuws

Top vijf gevaarlijke beroepen

06-10-2014: Timmerlieden, metselaars, schilders en alle andere beroepen in de bouw lopen het meeste risico op een ernstig ongeluk op de werkvloer. Dit is gebleken uit informatie van het RIVM, gebaseerd op onderzoek door de Inspectie SZW.

Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het werk. Ongeveer een procent van dit totaal aantal aan ongelukken op het werk, wordt gemeld bij de Inspectie SZW, gezien de ernst van het ongeluk. In deze gevallen kan de betreffende persoon langere tijd niet werken. Uiteraard is de kans op een ernstig ongeluk niet in iedere bedrijfstak hetzelfde.

De top vijf van gevaarlijke beroepen is als volgt:
1. Timmerlieden, metselaars, schilders en andere beroepen in de bouw
2. Elektromonteurs en reperateurs van elektrische apparaten
3. Loodgieters, lassers, fitters, plaat- en constructiewerkers
4. Laders en lossers, inpakkers, grondwerk- en kraanmachinisten
5. Vrachtwagenchauffeurs

Deze top 5 is gebaseerd op cijfers uit de Storybuilder van het RIVM, een database met informatie over meer dan 25.000 ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Deze cijfers zijn samengevoegd met onderzoeksgegevens over de blootstelling aan ruim 60 verschillende soorten gevaren op de werkvloer. Voorbeelden van gevaren die hierin genoemd worden zijn contact met bewegende delen van een machine, vallen van een steiger, vallende objecten of contact met electriciteit. Er is in een steekproef onder 30.000 werknemers gekeken aan welke gevaren zij blootstaan op het werk. Uit gecombineerde resultaten van deze gegevens is berekend welke risico's er worden gelopen op een dodelijk ongeval, op een ongeval met blijvend letsel of op een ongeval met tijdelijk (herselbaar) letsel. Er worden in het onderzoek cijfers vergeleken die het risico op bepaald ongeluk voorspellen met actuele cijfers over daadwerkelijke ongevallen.

De gegevens uit het onderzoek en uit Storybuilder zorgen ervoor dat het inzicht wordt vergroot in de aard en oorzaken van ongelukken op het werk. Ongevallen bij diverse bedrijven worden vaak veroorzaakt door dezelfde soort oorzaken. De informatie uit Storybuilder kan bedrijven helpen bij het nemen van effectieve maatregelen om het aantal ongelukken op de werkvloer terug te dringen.

Storybuilder