Toenemende werkdruk voor Nederlander Het laatste nieuws

Toenemende werkdruk voor Nederlander

24-01-2013 - Ongeveer 33% van de werknemers in Nederland in midden- en kleinbedrijf zegt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Daarbij komt dat 21% aangeeft langer te werken en vindt dat het werkleven daardoor zwaarder is geworden. In 2013 verwacht bijna een derde dat het aantal overuren zal gaan toenemen.

Bovenstaande cijfers komen uit een onderzoek van Google onder 503 Nederlandse werknemers uit het MKB. Bij medewerkers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje ligt het percentage nog hoger. Vooral Duitsers vinden dat de werkdruk is toegenomen, namelijk 44 procent. Ook het aantal mensen dat aangeeft meer uren te werken ligt in Duitsland het hoogst.

Van de Spaanse werknemers zegt vier op de tien dat het bedrijf minder mensen in dienst heeft dan in 2011. 69 procent merkt dat hun werkgever bezuinigt op kosten. In Nederland liggen die percentages op respectievelijk 23 en 29 procent.

Door de moeilijke economische omstandigheden, zegt 19 procent van de Nederlandse werknemers dat managers binnen hun organisatie meer werk op zich hebben genomen. Teamwork is belangrijker geworden maar levert wel de nodige frustraties op. Binnen organisaties wordt het als steeds groter wordend probleem ervaren om iedereen uit het team bij elkaar te krijgen. Dit zal het komende jaar niet eenvoudiger worden, aangezien 30 procent aangeeft dat ze verwachten meer thuis te zullen werken.