Toenemende samenwerking gezondheidszorg met China Het laatste nieuws

Toenemende samenwerking gezondheidszorg met China

10-09-2013 - Nederland en China gaan op het gebied van gezondheidszorg nauwer samenwerken. Tijdens een economische emissie in Peking heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid dit afgesproken met haar Chinese collega Li Bin.

De samenwerking tussen beide landen zal intensiever worden op het terrein van chronische ziekten, ouderdomsgerelateerde ziekten, e-health en medische technologie. Er zal actief kennis, ervaring en technologieën worden uitgewisseld. Ook zal de lopende samenwerking bij preventie en beheersing van infectieziekten versterkt worden voortgezet.

De woordvoerder van minister Schippers meldde dat onze minister speciaal aandacht heeft gevraagd voor het probleem van de antibioticaresistentie. Het onzorgvuldig gebruiken van antibiotica veroorzaakt resistentie bij bacteriën waardoor de werking van antibiotica verloren gaat. Op deze manier zijn infectieziekten niet meer goed te behandelen.

Internationale samenwerking wordt als belangrijk gezien door de minister. Als Nederland in 2016 weer een halfjaar voorzitter van de Eurpese Unie is, dient wat minister Schippers betreft de antibioticaresistentie prioriteit te krijgen.

Samen met 25 Nederlandse bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg is minister Schippers op bezoek in China. De gebieden waar deze bedrijven actief zijn, zijn met name op het gebied van medische en biotechnologie; management, ontwerp en inrichting van ziekenhuizen; e-health; revalidatie en technologie op het gebied van hart- en vaatziekten.

Tijdens de missie worden er ziekenhuizen, bedrijven en wetenschappelijke instituten bezocht in Peking, Shanghai en Chengdu. Zo kunnen er direct contacten worden gelegd met potentiële Chinese zakenpartners. De Chinese markt voor medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en ziekenhuisbouw groeit op dit moment drie keer zo snel als het bruto binnenlands product. Hiermee is het de snelst groeiende sector binnen de Chinese economie.