Toename van Arboboetes verwacht in 2013 Het laatste nieuws

Toename van Arboboetes verwacht in 2013

01-11-2012 - Uit het jaarplan van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), blijkt dat er wordt verwacht dat het aantal opgelegde boetes aan bedrijven die zich niet aan de veiligheids- en gezondheidsregels houden, zal toenemen.

Er liggen een aantal ontwikkelingen ten grondslag aan de verwachte toename van het boetebedrag. Zo zijn er onder andere nieuwe boetebepalingen van de Waadi die inleners verplicht om te controleren of een uitzendbureau wel bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als uitzendbureau, een meer proactief matigingsbeleid, het verhogen van de boetebedragen, een verminderde maar effectieve inzet op de WML, invulling van de taakstelling etcetera. Per saldo zal dit leiden tot een flinke stijging van de som opgelegde boetes. Uiteraard is de som voor 2013 een verwachting/schatting maar het toont wel een duidelijke ontwikkeling aan dat organisaties die de veiligheids- en gezondheidsregels overtreden, strenger zullen worden aangepakt.


Boetes

Voor veiligheid en gezondheid bent u bij Medprevent aan het juiste adres! Om de risico's binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen, is het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang!