Toename meldingen burn-out of overspannenheid Het laatste nieuws

Toename meldingen burn-out of overspannenheid

26-09-2017: Er is een toename geconstateerd van mensen die zich met overspannenheid of een burn-out melden bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim veertig procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en dit aantal blijft toenemen. Dat blijkt uit de publicatie "Kerncijfers beroepsziekten 2017" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit is een verontrustende stijging, aldus Henk van der Molen van het NCvB. 'Dit wijst op een stijgende werkdruk'. 

Een mogelijke verklaring voor de toename van signalering kan de SZW-campagne voor preventie van werkstress zijn. De meestvoorkomende oorzaak is inhoudelijke werkbelasting (32%), gevolgd door interpersoonlijke problemen (werkrelaties, gebrek aan sociale steun, pesten, arbeidsconflicten) namelijk 21%. Verder speelden werkritme (9%), regelmogelijkheden (8%) en kwalitatieve werkbelasting, zoals geestelijk inspannend of moeilijk werk (8%) een rol bij het ontstaan van overspannenheid of een burn-out. De oorzaken zelf zijn verder niet onderzocht.

Vorig jaar zijn er in totaal 6270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Bij mannen en bij werknemers boven de 45 jaar komen de meeste beroepsziekten voor. In 70% van de gevallen leiden beroepsziekten tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Werkgevers kunnen de publicatie gebruiken bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) om te zien welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkomen.

https://www.beroepsziekten.nl/content/kerncijfers-2017-vaker-burn-out-overspannen-door-werk