Toename arbeidsongevallen met dodelijke afloop Het laatste nieuws

Toename arbeidsongevallen met dodelijke afloop

27-09-2016: Gedurende het eerste half jaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is dit een forse toename. Toen kwamen er 27 mensen om bij een arbeidsongeval. Dit blijkt uit een bijstelling van eerdere cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die aan de Tweede Kamer gestuurd zijn door minister Asscher. De oorzaak van de toename is niet helemaal duidelijk.

De Inspectie denkt dat het economisch herstel bijdraagt aan de toename van het aantal dodelijke ongevallen. In het verleden is er vaker een verband geconstateerd tussen een groei van het Bruto Binnenlands Product en het aantal arbeidsongevallen. De verklaring hiervoor zou zijn dat er meer uitzendkrachten worden ingezet, die een groter risico lopen. Door de Inspectie wordt verwacht dat het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen zal toenemen als het beleid ongewijzigd zal blijven.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het CBS dat de meeste arbeidsongelukken plaatsvinden in de bouw- en metaalsector.

Forse toename aantal (dodelijke) bedrijfsongevallen (bron: nos.nl)

Tabel