Teveel overtredingen van veiligheidsregels Het laatste nieuws

Teveel overtredingen van veiligheidsregels

16-02-2017: Meer dan de helft van de ruim 400 chemische en andere risicovolle bedrijven in Nederland, heeft de afgelopen twee jaar de veiligheidsregels overtreden. Dit is althans de conclusie uit een inventarisatie van de Volkskrant.

De Volkskrant baseert zich op inspectierapporten enkele grote risicobedrijven, veelal (petro) chemische bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Uit dit onderzoek is gebleken dat een vijfde tot een kwart van de 400 bedrijven middelzware tot zware overtredingen hebben begaan. Tijdens de inspectie zijn er 5 bedrijven direct stilgelegd vanwege het dreigende gevaar. Hierbij stond voornamelijk de veiligheid van de medewerkers op het spel door het weglekken van gevaarlijke stoffen of door explosiegevaar. Een aantal weken geleden verscheen al een bericht dat vooral chemische bedrijven in Noord-Brabant slecht scoren.

Risico's chemische bedrijven

De risico's binnen dergelijke bedrijven variëren van het weglekken van voor mens en milieu gevaarlijke stoffen, tot aan het ontstaan van een mogelijke brand in bedrijven die intensief en op grote schaal werken met explosieve stoffen.

Hoogleraar besturen van beiligheid, Ira Helsloot, plaatst overigens wel een kritische kanttekening bij het onderzoek van de Volkskrant. "Veel overtredingen betreffen overbodige regelgeving met veel papieren rompslomp". Toch zijn er zeker ook genoeg bedrijven die de randen van de veiligheidsregelgeving opzoeken en daarin ook overtredingen maken. Genserik Reniers, hoogleraar veiligheid van gevaarlijke stoffen aan de TU Delft: "In veel bedrijven is er nog veel te verbeteren aan de veiligheid. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat veiligheidsregels de productiegroei belemmeren. Integendeel: veiligheid gaat hand in hand met productiegroei."