Te weinig arbeidsinspecties in MKB Het laatste nieuws

Te weinig arbeidsinspecties in MKB

05-01-2015: De Internationale Arbeids Organisatie (IAO), ook wel bekend als de ILS, International Labour Organization), heeft onderzoek gedaan naar de capaciteit en werkwijze van de Inspectie SZW. Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van klachten vanuit de vakbonden. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het MKB te weinig arbeidsinspecties krijgen.

In de uiteindelijke aanbevelingen in het rapport, staat dat de inspecteurs van de Inspectie SZW op bepaalde onderdelen bijscholing nodig hebben. Het gaat hierbij om de kennis op het gebied van chemische stoffen en de psychosociale risico's op de werkvloer. Daarnaast wordt aanbevolen om het aantal (onaangekondigde) inspecties te verhogen, met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb), aangezien het aantal inspecties te laag ligt.

Verder komt in het rapport naar voren dat enkele belangrijke bepalingen uit de wet op het gebied van preventieve maatregelen niet of te weinig door organisaties worden nageleefd. Voorbeelden hiervan zijn de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en het laten uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Ook trekken de werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP conclusies uit het onderzoek. In hun ogen bewijst dit onderzoek dat de kennis, werkwijze en capaciteit van de Inspectie SZW onder de maat is. De overheid zou volgens de voorzitter van CNV te ver zijn doorgeschoten bij de bezuinigingen op de inspectiedienst. Daarnaast zou ook de kans op een inspectie bij organisaties groter moeten zijn.