Subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven Het laatste nieuws

Subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

02-11-2016: Een gezonde en veilige bedrijfscultuur is van belang om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Het is een actueel thema dat op diverse vlakken aandacht geniet. Maar heeft het ook uw aandacht? Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Het vergroot bovendien de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, waardoor zij langer en productief aan het werk blijven. Tevens kunt u inzetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Preventieve maatregelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers binnen uw organisatie te stimuleren en daarmee uw medewerkers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te kunnen houden, stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020) van 14 november tot en met 25 november 2016 een subsidiebudget beschikbaar, waar u van kunt profiteren.

Duurzaam inzetbaar
Het Europees Subsidie Fonds (ESF) levert ook tijdens deze programmaperiode een bijdrage aan meer mensen langer en productief aan het werk houden. Daarnaast zetten ze in op leeftijdsbewust peroneelsbeleid. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn de werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Aanvraagcriteria
Zoals vermeldt zijn er wel voorwaarden en criteria aan de subsidieaanvraag verbonden. Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling (bijvoorbeeld het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer).
  • Uw project richt zich op minimaal één van de vier thema's in de regeling. Hier vindt u enkele voorbeelden van eerdere succesvolle aanvragen.
  • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het maximale uurtarief dat gesubsidieerd kan worden bedraagt € 100,- per uur.
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie dienen de projectkosten minimaal € 12.000,- te bedragen.
  • Het project mag maximaal 12 maanden duren.

Hoe werkt het?
Voor het thema Duurzame inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 13.000.000,- beschikbaar.

U ontvangt maximaal 50% van het totale project vanuit het subsidiebudget, tot een maximum van € 10.000,- subsidie. Wanneer de totale kosten voor het project m.b.t. de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bijvoorbeeld € 15.000,- zijn, kunt u aanspraak maken op € 7.500,- aan subsidiegelden van het Europees Sociaal Fonds.

U kunt zich nu al registrerenals subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november om 09:00 uur.

LET OP: Om in aanmerking te komen voor het subsidiebudget bedraagt het door u geïnvesteerd bedrag minimaal € 12.000,-.

De voorwaarden zijn ten opzichte van eerdere tijdvakken van deze subsidiemogelijkheid enigzins aangepast. Dit naar aanleiding van de evaluatieonderzoeken. Het is belangrijk om de wijzigingen goed door te nemen voordat er een subsidieaanvraag wordt gedaan. Op de website van het Ministerie van SZW kunt u meer informatie vinden.

Aanvraagperiode
Op maandag 14 november 2016 om 9.00 uur zal het aanvraagtijdvak open gaan. Vervolgens is het tot en met vrijdag 25 november 2016 17.00 uur mogelijk om een aanvraag in te dienen. Alleen volledige aanvragen zullen worden behandeld. Een volledige aanvraag bevat de volgende documenten:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (e-formulier)

Met de volgende bijlagen:

  • 2 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden) van 2 verschillende medewerkers;
  • Een activiteitenbegroting.

Registratie
Voordat u een subsidieaanvraag in kunt dienen, dient u zich te registreren als subsidieaanvrager van het Agentschap SZW. In tegenstelling tot het afgelopen jaar dienen dit jaar aanvragers van voorgaande jaren zich ook te registreren. Momenteel is het nog niet mogelijk om te registreren. Wel kunt u hier alvast de handleiding raadplegen over de registratieprocedure.

Wat biedt Medprevent?
Om de duurzame inzetbaarheid binnen organisaties te beoordelen en daarmee een goede inschatting te geven van gezondheid, motivatie, competenties en productiviteit van de medewerkers verrichten wij sinds jaar en dag het Preventief Medisch Onderzoek bij tal van organisaties en overheidsinstellingen. Ook bij u in de regio!

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een uitstekende methode om de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen en levert een goede bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Vanuit het PMO geven wij uw medewerkers, aan de hand van een medische rapportage, advies om zijn gezondheid te verbeteren. Daarnaast ontvangt u een medische rapportage op organisatieniveau.

Het Preventief Medisch Onderzoek van Medprevent kent een zogenaamd cafetaria-model. Op basis van leeftijd, functie, taken en uw doelstelling stelt u, samen met ons, het juiste onderzoek samen. Wij verrichten het Preventief Medisch Onderzoek al vanaf € 60,- per medewerker.

Wilt u meer informatie of wilt u graag een offerte opvragen? Vul dan ons contactformulier in of neem contact met ons op via 0513-466217 of via keuringen@medprevent.nl.