Strengere aanpak door Inspectie SZW Het laatste nieuws

Strengere aanpak door Inspectie SZW

03-12-2013: Bedrijven die eerder de wetgeving hebben overtreden zijn in de jaren 2012 en 2013 gecontroleerd met behulp van de 'niet-nalevers-aanpak'. Bij deze aanpak wordt geïnspecteerd op de voor bedrijven belangrijkste gezondheid- en veiligheidsrisico's en de arbozorg bij de bedrijven. Bij 62 procent van de gecontroleerde bedrijven bleek echter opnieuw sprake te zijn van een of meerdere overtredingen.

De bedrijven waar het om gaat zijn actief in negen verschillende sectoren: metaal, bouw, asbest, mobiliteit, afval, overheid, voedingsmiddelen, glastuinbouw en hout- timmer- en meubelbedrijven. In het verleden hebben zij de arbeidsomstandighedenwet overtreden of zijn zij door de arbo-inspecteurs beoordeeld als 'matig' of 'slecht'. Ook zijn er bedrijven bij die door andere inspecties op overtredingen zijn betrapt.

Er werden via deze aanpak 1367 inspecties uitgevoerd door de Inspectie SZW. Bij 62 procent van de inspecties werden er opnieuw overtredingen geconstateerd. Bij maar liefst 25 procent van de controles kwamen er drie overtredingen per inspectie aan het licht. Bij 42 bedrijven werden er zelfs 7 overtredingen of meer geconstateerd. Ook ging het in deze gevallen vaak om ernstige overtredingen. Er werden hier boetes uitgedeeld en in sommige gevallen werd het werk meteen stilgelegd.

De niet-nalevers aanpak zal in de komende periode verder ontwikkeld worden waarin nieuwe maatregelen geïntegreerd worden om herhaalde overtreders aan te pakken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld instrumenten preventieve stillegging en een verhoging van de boetes met 200% en 300%. De bedrijven waar veel overtredingen geconstateerd zijn, krijgen een nieuwe inspectie waarbij de doorontwikkelde aanpak zal worden toegepast.

Niet-nalevers aanpak 2012-2013