TNO: Steeds vaker beleid duurzame inzetbaarheid Het laatste nieuws

TNO: Steeds vaker beleid duurzame inzetbaarheid

10-09-2015: Hoewel nog steeds minder dan de helft van de bedrijven in Nederland maatregelen treffen om hun medewerkers langer door te kunnen laten werken, ziet TNO hier wel een toename. In 2014 had 40 procent van de bedrijven dergelijke maatregelen opgenomen in hun bedrijfsbeleid, terwijl dit percentage in 2010 nog op 32 procent lag. Dit is gebleken uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van TNO. 

De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder ruim vijfduizend vestigingen van bedrijven en instellingen. Er wordt gekeken naar verschillende soorten maatregelen die werkgevers kunnen treffen. Zowel zogenoemde 'ontziemaatregelen' (zoals vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket), als stimuleringsmaatregelen (zoals het aanmoedigen van scholing of cursusdeelname, taakverbreding en gezondheidsbeleid). Het doel van de WEA is om ontwikkelingen in organisaties te volgen op het gebied van arbeidsbeleid. Sinds 2008 hebben er iedere twee jaar metingen plaatsgevonden. De WEA omvat de thema's arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim.

Tussen alle sectoren bestaan er flinke verschillen. Van de werkgevers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten heeft 55 procent maatregelen getroffen voor het langer doorwerken van het personeel. Ook in de landbouw, bosbouw en visserij worden relatief veel (50 procent) maatregelen getrofen gericht op langer doorwerken. In de bouwnijverheid en de financiële instellingen daarentegen gaat het slechts om 30 en 35 procent van de werkgevers. Bij ontziemaatregelen gaat het vaak om extra vrije dagen (19 procent) of aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers (12 procent).