Steeds meer MKB-ers voeren preventiebeleid Het laatste nieuws

Steeds meer MKB-ers voeren preventiebeleid

06-06-2013 - Steeds meer investeren MKB-bedrijven in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Meer dan de helft heeft hiervoor een plan van aanpak, driekwart voert een actief verzuimbeleid en 72% investeert bewust in veilige werkplekken. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Bedrijfsgezondheidscheck van MKB Nederland en Menzis en zijn gebleken uit de eerste 500 scans van bedrijven die de check hebben gedaan.

Het is van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal hun werk kunnen blijven doen. Helemaal nu iedereen langer door moet werken. Ook met het oog op de kosten van vervanging bij ziekte van personeel hebben werkgevers er veel belang bij om hierop structureel preventief beleid op te voeren. Vitale medewerkers zijn ongeveer 5% productiever en het ziekteverzuim daalt met ongeveer 15%. Daarbij komt dat het goed is voor het werkklimaat als werknemers vitaal zijn. Ook het kabinet onder leiding van Minister Schippers van VWS zetten in op preventie, zo blijkt uit de vorige maand gepresenteerde agenda voor een Nationaal Programma Preventie. Dit programma zal de komende maanden nader worden uitgewerkt door het kabinet en met vele maatschappelijke partners, waaronder zorgverzekeraars en ook MKB-Nederland.

Menzis en MKB Nederland werken al enige tijd samen, onder meer door ondernemers de Bedrijfsgezondheidscheck te laten ondergaan. Met deze scan kunnen ondernemers inzicht verkrijgen in eigen scores op het gebied van verzuim, gezondheid, arbeidsomstandigheden en preventie. Aan de hand van deze scan krijgen de ondernemers verbeterpunten aangeleverd voor hun organisatie. 75% van de bedrijven geeft aan dat het ziekteverzuim binnen hun organisatie goed in de gaten wordt gehouden en dat er snel in actie wordt gekomen als een medewerker verzuimt, zo blijkt uit de uitkomsten van de eerste 500 scans. Ook geeft driekwart van de ondernemers aan dat ze zich betrokken voelen bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Ruim 50% is actief met preventieve maatregelen en 54% geeft aan dat ze medewerkers persoonlijke ondersteuning bieden om gezond te blijven en problemen te voorkomen.

Uit de scan is gekomen dat bijna 70% van de ondernemers zich verantwoordelijk voelt voor het verzuim. Bijna driekwart van de bedrijven investeert in een gezonde en veilige werkplek en ongeveer 60% geeft aan op de hoogte te zijn van regelingen die hen kunnen helpen om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. In toenemende mate erkennen werkgevers het belang van structurele aandacht voor gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Toch valt er nog heel veel winst te boeken. Zo is opvallend dat bedrijven met 11 tot 50 werknemers wel actief bezig zijn met het terugdringen van het verzuim maar dat een relatief hoog percentage van deze groep, nog geen structurele aandacht geeft aan preventie. En juist met preventieve maatregelen kunnen bedrijven veel kosten besparen.