Steeds meer automobilisten over op winterbanden Het laatste nieuws

Steeds meer automobilisten over op winterbanden

14-01-2013 - Inmiddels is de echte winter in Nederland toch wel begonnen met een vorstperiode en sneeuwval. Ook op de weg hebben we hiermee te maken. Winterbanden bieden extra veiligheid en dus is het aan te raden om je auto van deze banden te voorzien. Voorafgaand aan deze winter zijn er een recordaantal Nederlanders met hun auto overgestapt van zomer- naar winterbanden. Het gaat hierbij om ongeveer 3,2 miljoen mensen.

Uit onderzoek van MotivAction is gebleken dat 39 procent van de automobilisten aangeeft de voorkeur te geven aan winterbanden uit veiligheidsredenen. In 2011 werd het gebruik van winterbanden nog ingeschat op ongeveer 31 procent. De verwachting is dat het aantal mensen uit het particuliere en zakelijke wagenpark dat overstapt naar de winterbanden zal groeien tot boven de 50 procent. Volgens Harm Nieboer van Profile Tyrecenter is Nederland volledig om als het gaat om winterbanden. "In de leasemarkt zijn die met 70 tot 80 procent nu al bijna gemeengoed maar de particulieren komen daar nu heel hard achteraan."

Een belangrijke invloed van de toename is dat in de landen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg een lagere schadelast heeft plaatsgevonden. Ook heeft de wetgeving in deze landen (het verplichten van het rijden met winterbanden in de wintermaanden) een belangrijke rol gespeeld in de toename van winterbanden in Nederland. In Duitsland wisselt bijna 90 procent van de auto's met de seizoenen van banden. Het onderzoek van MotivAction toonde aan dat er nog altijd veel groeipotentie is. Maar liefst 86 procent van de consumenten zou het liefst in de herst op winterbanden overschakelen, maar niet iedereen doet dit vanwege kosten, leeftijd van de auto of vanwege het geringe aantal kilometers dat er met de auto gereden wordt.

Voor de garages levert de toegenomen vraag naar winterbanden extra werk op. In de omwisselperiode in oktober en november zijn veel omwisselcentra langer geopend en worden er extra mensen ingezet. Wanneer je pas winterbanden onder de auto wilt laten zetten als de eerste sneeuwvlok is gevallen, dan kun je wel eens te laat zijn. De wachttijden zijn dan namelijk een stuk langer.

Verzekeraars zien wel een duidelijk effect in het aantal schades in de wintermaanden tussen auto's met zomerbanden en auto's met winterbanden. In de winterperiode stijgt het aantal schades van auto's op zomerbanden met 32 procent. Auto's met winterbanden hebben in deze maanden ook meer schade maar hier blijft de toename beperkt tot 12 procent. Natuurlijk blijft het met de winterband ook oppassen voor gladheid en wordt er gewaarschuwd voor schijnveiligheid.