Steeds meer aandacht voor agressie en geweld Het laatste nieuws

Steeds meer aandacht voor agressie en geweld

04-02-2013 - Tankstations en horecabedrijven nemen diverse maatregelen om hun personeel te beschermen tegen agressie en geweld van bezoekers. Bij de verkeersregelaars worden minder maatregelen genomen.

Dit is gebleken uit controles van de Inspectie SZW. Er zijn in totaal 737 horecagelegenheden, 245 tankstations en 36 werkgevers van verkeersregelaars bezocht door de Inspectie. Er vindt een langzame groei plaats van de aandacht van werkgevers voor agressie en geweld. In de horeca worden vaak, in samenwerking met de politie en gemeenten, de benodigde maatregelen genomen. De nadruk hierbij ligt op de gevolgen van agressie en geweld voor de bezoekers of klanten. Tegelijkertijd wordt hiermee ook het risico op agressie en geweld voor de werknemers tegengegaan. Horecaondernemers nemen de maatregelen vaak niet op basis van een inschatting van de risico's voor de werknemers omdat het meestal ontbreekt aan dergelijke inschattingen.

Bij de bezochte tankstations is gebleken dat ze inmiddels veelal beschikken over goede bouwkundige en technische veiligheidsvoorzieningen, zoals alarminstallaties, camerasystemen en kogelwerend glas. Wel ontbreekt het in teveel gevallen aan kennis van werknemers over hoe te handelen bij agressieve klanten. Ook dient de nazorg van personeel dat slachtoffer is geweest van agressie en geweld, extra aandacht te krijgen.

Bij de verkeersregelaars bestaat er een groot risico op agressie en geweld. Dagelijks hebben deze groep mensen te maken met bijvoorbeeld scheldpartijen, dreigingen met fysiek geweld en (bijna-)aanrijdingen. Hier worden door de werkgevers nog te weinig maatregelen tegen genomen om hun personeel te beschermen. Medewerkers dienen trainingen en voorlichtingen te volgen en ze moeten weten hoe ze dienen te handelen bij dergelijke incidenten. Dit gebeurt nog te weinig.

Bedrijven waar een overtreding werd geconstateerd, zullen opnieuw gecontroleerd worden. Wanneer dezelfde tekortkomingen geconstateerd worden, zullen er door de Inspectie SZW direct boetes worden uitgeschreven. Bij hardnekkige overtreders zal de Inspectie SZW nieuwe middelen gan gebruiken om de benodigde maatregelen af te dwingen. Zo kunnen er sinds begin dit jaar aanzienlijk hogere boetes worden opgelegd. De brancheverenigingen in de betrokken sectoren hebben beloofd dat ze zich zullen blijven inspannen om agressie en geweld op de werkvloer onder de aandacht te blijven houden van hun leden.

Lees het volledige rapport - 376 KB