RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven Het laatste nieuws

RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven

13-11-2014: In de transportsector hebben werkgevers veelal de risico's die hun werknemers lopen niet in kaart gebracht. Ook worden er te weinig maatregelen genomen om de risico's te beperken. Al met al ontbreekt in veel gevallen een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Dit is gebleken uit de rapportage 2014 van de Inspectie SZW, over de arbeidsomstandigheden in de transportsector. Veel werkgevers hebben geen enkel idee hoe vaak hun medewerkers te maken hebben met agressie of geweld, laat staan dat er maatregelen worden genomen. Waar dit wel het geval is, is in het openbaar vervoer. Zij zijn de positieve uitzondering op dit gebied aangezien hier wel maatregelen worden genomen om agressie en geweld tegen medewerkers tegen te gaan en wordt werkstress bespreekbaar gemaakt.

Een positieve ontwikkeling is dat het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in de deelsectoren wegvervoer en distributie daalt. In 2010 waren er 193 slachtoffers, in 2011 172 en in 2012 164 slachtoffers. De grootste risico's hier zijn aanrijd- en valgevaar. Veelal is hier een heftruck bij betrokken.

Met name de kleinere transportbedrijven schieten volgens het rapport van de Inspectie tekort in het naleven van de arbowetgeving. Bij meer dan de helft van de controles werd een overtreding geconstateerd, zoals in veel gevallen het ontbreken of niet actueel zijn van een RI&E. Bedrijven die de zaken niet goed op orde hadden afgelopen jaar kunnen binnenkort weer een bezoek van de Inspectie verwachten.

Zorg ervoor dat je als bedrijf over een RI&E beschikt!