Repeterende handelingen tijdens werk Het laatste nieuws

Repeterende handelingen tijdens werk

24-04-2013 - Fysieke belasting is een van de grootste risico's voor de gezondheid van werknemers in Nederland. Herhaald uitvoeren van dezelfde soort beweging is een van de meest voorkomende vorm van belasting. Dit herhaald uitvoeren van dezelfde beweging kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen.

Om deze reden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een advies opgevraagd bij de Gezondheidsraad. Het advies is opgesteld door de Commissie Signalering arbeidsomstandighedenrisico's. De vraag hierbij was dan ook of er een veilige ondergrens is waar beneden bij repeterende handelingen geen klachten of aandoeningen optreden. De Gezondheidsraad heeft zich hierover gebogen, beeldschermwerk daarbij buiten beschouwing latend. De uiteindelijke conclusie is dat er zeker bewijs is voor nadelige gevolgen, met name aan de gewrichten van schouders, ellebogen, polsen en handen, maar dat een veilige ondergrens niet te bepalen valt. Het advies is afgelopen vrijdag 19 april door de gezondheidsraad aangeboden aan de minister.

Het complete rapport van de gezondheidsraad: "Repeterende handelingen tijdens het werk"