Registratie ziekteverzuim politie niet op orde Het laatste nieuws

Registratie ziekteverzuim politie niet op orde

27-11-2014: Deze week maakten vakbonden en belangenorganisaties aan de NOSĀ bekend dat de politie van 12 procent van de zieke agenten niet weet waarom ze thuis zitten of wat ze mankeren. De politie zal daarom zo snel mogelijk duizenden incomplete ziekteverzuimdossiers van medewerkers op orde moeten brengen.

De conclusies van de vakbonden en belangenorganisaties worden gebaseerd op een onderzoek van TNO. Hieruit is gebleken dat de politie veel te weinig doet om de 3.600 langdurige zieke medewerkers (op een totaal van 64.000 medewerkers), weer aan het werk te krijgen. De dossiers van deze zieke medewerkers zijn in de meeste gevallen verre van compleet, worden helemaal niet bijgehouden of zijn zoek geraakt.

Ook aan de wetgeving wordt in bepaalde gevallen niet voldaan, zo blijkt uit het onderzoek. 13 procent van de zieke medewerkers zou bijvoorbeeld al langer dan twee jaar thuis zitten, zonder dat er met hen afspraken zijn gemaakt over het terugkeren in het werk. In deze gevallen zou het UWV een straf op moeten leggen, aangezien niet wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter. Verder stuitte TNO ook op agenten die al veertien jaar thuiszitten, met behoud van loon. Wat de politie in totaal aan loonsancties kwijt is heeft TNO door de incomplete dossiers niet kunnen achterhalen maar naar schatting gaat dit om enkele miljoenen.

Korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman heeft verbeteringen aangekondigd. Zo zal er vanaf volgend jaar onder meer gebruik worden gemaakt van een landelijk verzuimvolgsysteem. Deskundigen en belangenorganisaties hebben echter hun twijfels uitgesproken over het op orde krijgen van de dossiers en het terugdringen van het verzuim.

Politievakbond ACP herkent de cijfers. Volgens de bond zijn er veel meldingen van langdurig zieke medewerkers die aangeven zich door hun werkgever in de steek gelaten te voelen. "Er is te weinig samenhang in de aanpak van verzuim", aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. De vakbond zal de aangekondigde maatregelen van de korpsleiding nauwgezet in de gaten houden.