Registratie kort verzuim van groot belang Het laatste nieuws

Registratie kort verzuim van groot belang

13-06-2013 - Arbodienstverlener 365/ArboNed heeft onderzoek gedaan naar de registratie van ziekmeldingen door bedrijven. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel werkgevers zieke werknemers niet meteen ziekmelden. Dit zorgt namelijk voor extra administratief werk als werknemers maar één dagje verzuimen en hier zitten werkgevers vaak niet op te wachten. Uit ditzelfde onderzoek blijkt echter ook dat registratie van de ziekmeldingen van groot belang is, omdat kort verzuim een signaal voor langdurig verzuim kan zijn.

Slechts 20% van de ondervraagde werkgevers in het onderzoek, melden hun zieke werknemers meteen ziek. Een groot deel zou dit dus niet doen en dat betekent dat veel kort verzuim niet geregistreerd wordt. Uit een poll van webportal Arbo Rendement, bleek echter dat een groot deel van de website bezoekers kort verzuim wel direct (of met terugwerkende kracht) registreert, namelijk maar liefst 89%. Van deze groep geeft slechts 8% aan dat ze een ziekteperiode van maar één dag niet melden.

Wat wel duidelijk is, is dat het niet registreren van kort ziekteverzuim signalen voor langdurig verzuim kunnen worden gemist. Kortdurend verzuim leidt in meer dan de helft van de gevallen tot langdurig of in elk geval tot frequent verzuim in het daaropvolgende jaar. Door in een vroegtijdig stadium het gesprek met de werknemer aan te gaan, kan dit echter eerder worden voorkomen. Daarnaast zorgt een goede registratie voor inzicht en signalatie van opvallend kort verzuim. Zo lopen werknemers die zich 3x per jaar of vaker ziekmelden een sterk verhoogd risico op langdurige uitval in de toekomst.