Recordhoogte ziekteverzuim door stress Het laatste nieuws

Recordhoogte ziekteverzuim door stress

19-08-2014: Stress vormt steeds vaker de oorzaak van verzuim. Vergeleken met 2009 is het stressgerelateerde verzuim zelfs acht keer hoger! Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde, had 10 procent te maken met stress. Hoewel er ook in 2013 een stijging zichtbaar was van het verzuim door werkstress, waren er nog nooit zo veel stressklachten die leidden tot verzuim als in het eerste halfjaar van 2014.

De toename van de werkstress lijkt met name te komen doordat het voor werknemers moeilijk is om werk en privé te combineren. Daarnaast speelt ook de toegenomen hoge werkdruk een belangrijke rol. De vacaturesite Jobbird deed onderzoek naar stress op de werkvloer. Hieruit bleek dat de helft van de werknemers last heeft van stress op het werk. De volgende oorzaken hiervan werden het meest genoemd:

30% - een te hoge werkdruk
22% - de combinatie van privé en werk
12% - agressie, discriminatie of pesten

Verzuim kost geld. Volgens ArboNed betaalden organisatie in Nederland in de eerste helft van 2014 bijna € 800 miljoen aan ziekteverzuim als gevolg van werkstress. En daarin zijn de kosten van behandeling nog niet eens meegerekend. Om de kosten zoveel mogelijk te beperken, dienen stressklachten bij werknemers tijdig gesignaleerd te worden en vervolgens met de betreffende werknemer besproken te worden, eventueel is samenwerking met de bedrijfsarts. Ook de landelijke politiek erkent de risico's van werkstress. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit aanpakken met de campagne 'Check je werkstress'. Prioriteit ligt op het verminderen van werkdruk.