Recht op second opinion bij bedrijfsarts Het laatste nieuws

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

03-02-2015: In het geval dat een werknemer twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, dient er voortaan een mogelijkheid te bestaan waarin er een second opinion aangevraagd kan worden bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Ook krijgt iedere werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.

Bovenstaande punten staan beschreven in de Kamerbrief van 28 januari j.l. van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze brief is een reactie op het advies van de SER over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. In de reactie van het kabinet staat verder dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling dienen te zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst waarin dergelijke zaken zijn vastgelegd. Daarnaast kan de werkgever zelf nog aanvullende afspraken maken over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg. Het doel van het kabinet met deze maatregelen is om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg.

In reactie op het SER-advies schrijft het kabinet ook dat het de komende jaren de samenwerking tussen de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg wil verbeteren. Daarnaast wil het kabinet sectorale en regionale initiatieven ondersteunen en de medezeggenschap van werknemers over de bedrijfsgezondheidszorg vergroten, bijvoorbeeld door hen een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening.

Lees hier de volledige Kamerbrief van minister Asscher!