Oudere werknemer veerkrachtiger Het laatste nieuws

Oudere werknemer veerkrachtiger

14-02-2013 - Van bedrijven wordt in deze tijd van oplopende werkloosheid steeds meer creativiteit gevraagd om in een steeds veranderende markt succesvol te kunnen opereren. TNS Nipo heeft in opdracht van Tempo-Team, onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat voornamelijk oudere werkenden over veerkracht beschikken. Dit betekent dat ze over meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen beschikken.

Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat ze rustiger blijven en het overzicht behouden. Daarnaast denken ouderen vooral in oplossingen. Vergeleken met de jongeren geeft een groot deel van de werkenden van 46 jaar of ouder aan met vertrouwen moeilijke tijden aan te gaan: 85% tegenover 58%.

Onder de bijna 2000 mensen die aan het onderzoek deelnamen, geven 46-plussers ook aan dat ze over het algemeen wel een manier vinden om met lastige situaties om te gaan (89%), terwijl onder de jongeren dit percentage behoorlijk lager ligt, namelijk 54%. Bij tegenslagen op het werk bestaat er een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn in dergelijke situaties optimistischer. Maar liefst 20% van de mannen vindt het moeilijk om tegenslagen in het werk achter zich te laten, terwijl het percentage vrouwen die dit lastig vinden op 10% ligt.

Ook is er tijdens het onderzoek onderscheid gemaakt tussen werknemers en managers. Werknemers zijn onzekerder dan managers. Vergeleken met managers (77%) gaan relatief minder werknemers (63%) uit van een positieve uitkomst bij onzekerheden op het werk. Ook het omgaan met lastige situaties vinden werknemers moeilijker dan managers, 69% om 89%.

De resultaten van het onderzoek kunnen te maken hebben met de waarde van het psychologisch kapitaal binnen organisaties: het welbevinden van werknemers. Fred Luthans, professor Management en Organisatiegedrag aan de Universiteit van Nebraska, geeft aan dat psychologisch kapitaal gevormd door hoop, optimisme, zelfverzekerdheid en veerkracht. Psychologisch kapitaal heeft volgens Luthans niet alleen een positieve werking op de prestaties, maar ook levert het een aantoonbaar concurrentievoordeel op.

Wetenschappelijk onderzoek naar psychologisch kapitaal bewees in het verleden al dat wanneer organisaties werken aan het psychologische kapitaal, het ziekteverzuim daalt, er minder cynisme heerst, het verloop lager ligt en de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers stijgt. Veerkracht ontstaat door duidelijke doelen te formuleren en creatief en proactief te handelen als deze doelen, door welke reden dan ook, onbereikbaar dreigen te worden. Op momenten dat het tegenzit is het als bedrijf of persoon belangrijk om de focus te leggen op kansen!